Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кіренкіна Елєонора Сергіївна. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейного підприємництва на ринку туристичних товарів : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-04-27; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0411U002431.
Знайдено 1 документів
Поширити