Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яковець Ганна Михайлівна. Тактика ведення пацієнток з безплідністю після хірургічної стимуляції овуляції з приводу кломіфен-резистентної форми синдрому полікістозних яєчників : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2011-05-05; . Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї ДонНМУ ім. М. Горького. – , 0411U002460.
Знайдено 1 документів
Поширити