Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Можарівська Інна Миколаївна. Розвиток позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-04-27; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0411U002491.
Знайдено 1 документів
Поширити