Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Щоголєва Інна Валентинівна. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів туризму у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-05-19; . Державна льотна академія України. – , 0411U002521.
Знайдено 1 документів
Поширити