Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чернієнко Наталія Миколаївна. Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Мазурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкіснометалевих руд Східного Приазов'я : к.геол.н. : спец.. 04.00.19 - Економічна геологія : захищена 2011-05-16; . Інститут геологічних наук Національної академії наук України. – , 0411U002533.
Знайдено 1 документів
Поширити