Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ойцюсь Лариса Віталіївна. Адвентивні види флори Волинського Полісся : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2011-05-20; . Рівненський державний гуманітарний університет. – , 0411U002535.
Знайдено 1 документів
Поширити