Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Опанасенко Володимир Михайлович. Господарська мотивація в економічній системі України другої половини ХІХ - початок ХХ ст. та її відображення в економічній думці : к.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-05-12; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U002546.
Знайдено 1 документів
Поширити