Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Колісник Володимир Олександрович. Ендоваскулярні втручання у хворих з атеросклеротичним ураженням декількох артеріальних басейнів : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2011-05-13; . Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМН України. – , 0411U002582.
Знайдено 1 документів
Поширити