Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Черниш Олга Геннадіївна. Мінералого-геохімічні особливості і критерії прогнозування поліметалічного зруденіння в нижньокарбонових відкладах Донбасу : к.геол.н. : спец.. 04.00.11 - Геологія металевих і неметалевих корисних копалин : захищена 2011-04-28; . Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – , 0411U002585.
Знайдено 1 документів
Поширити