Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лебедева Лариса валеріанівна. Природа інноваційних процесів у постіндустріальному суспільстві : к.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-09-15; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U002612.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25