Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грисенко Наталія Володимирівна. Особистісні детермінанти запобігання емоційному вигоранню педагога в аспекті досліджень позитивної психології. : к.психол.н. : спец.. 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології : захищена 2011-05-10; . Дніпропетровський національний університет МОН України. – , 0411U002615.
Знайдено 1 документів
Поширити