Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Войналович Людмила Петрівна. Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. XX століття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-05-17; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0411U002665.
Знайдено 1 документів
Поширити