Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Самченко Наталія Костянтинівна. Моделювання структурно-функціональних зв'язків в економіці : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2011-05-23; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U002724.
Знайдено 1 документів
Поширити