Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мороз Микола Володимирович. Фізичні основи синтезу та електропровідність суперіонних сплавів систем Ag-Ge(Sn)-S-Br(I) : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків : захищена 2011-05-24; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U002731.
Знайдено 1 документів
Поширити