Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Титенко Сергій Володимирович. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом : к.т.н. : спец.. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем : захищена 2011-05-19; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0411U002743.
Знайдено 1 документів
Поширити