Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Перевознікова Олена Володимирівна. Формування регіональної кластерної стратегії інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах економічної стабілізації : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-05-13; . Донецький державний університет управління. – , 0411U002753.
Знайдено 1 документів
Поширити