Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Милосердна Ірина Михайлівна. Кібернетичний механізм політичного управління: теорія та практика : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2011-05-27; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0411U002971.
Знайдено 1 документів
Поширити