Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Максак Олексій Іванович. Ціннісні орієнтири духовного та фізичного розвитку особистості в західноєвропейській філософії освіти : к.філос.н. : спец.. 09.00.10 - Філософія освіти : захищена 2011-04-21; . Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. – , 0411U003236.
Знайдено 1 документів
Поширити