Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мохаммед Рамаід Жаркан. Моделювання фізико-механічних характеристик трансверсально-армованих шаруватих композиційних матеріалів : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2011-04-22; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0411U003335.
Знайдено 1 документів
Поширити