Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кузьменко Оксана Анатоліївна. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність молодняку свиней на відгодівлі за згодовування пребіотику : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів : захищена 2011-05-12; . Білоцерківський національний аграрний університет. – , 0411U003358.
Знайдено 1 документів
Поширити