Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сукурова Наталя Михайлівна. Іноземне інвестування як чинник інноваційного розвитку економіки регіонів : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-04-26; . Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". – , 0411U003390.
Знайдено 1 документів
Поширити