Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Радова Олена Валеріївна. Активізація розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативів : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-04-21; . Одеський державний економічний університет. – , 0411U003426.
Знайдено 1 документів
Поширити