Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рудий Назар Ярославович. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-05-13; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0411U003444.
Знайдено 1 документів
Поширити