Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Костовська Катерина Миколаївна. Юридична техніка актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-05-12; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0411U003445.
Знайдено 1 документів
Поширити