Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ільченко Алла Анатоліївна. Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з програмування у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-05-20; . Національний авіаційний університет. – , 0411U003489.
Знайдено 1 документів
Поширити