Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Трофименко Микола Валерійович. Антиглобалістський рух і Україна: політологічний аналіз. : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2011-05-24; . Маріупольський державний університет. – , 0411U003512.
Знайдено 1 документів
Поширити