Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дмитришина Надія Миколаївна. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.). : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-05-04; . Рівненський державний гуманітарний університет. – , 0411U003530.
Знайдено 1 документів
Поширити