Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
ЗАКАЛЮЖНИЙ Леонід Володимирович. Історична драма-хроніка: особливості жанру. Поетика. : к.філол.н. : спец.. 10.01.06 - Теорія літератури : захищена 2011-05-24; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0411U003566.
Знайдено 1 документів
Поширити