Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бурдоносова Марина Анатоліївна. Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-05-20; . Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – , 0411U003583.
Знайдено 1 документів
Поширити