Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тітаренко Наталія Юріївна. Формування проективних умінь у майбутніх викладачів педагогіки в умовах магістерської підготовки. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-05-11; . Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. – , 0411U003605.
Знайдено 1 документів
Поширити