Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Маркова Мар'яна Василівна. Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості європейських романтиків. : к.філол.н. : спец.. 10.01.06 - Теорія літератури : захищена 2011-05-19; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – , 0411U003710.
Знайдено 1 документів
Поширити