Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Михайличенко Наталія Євгеніївна. Структурно-семантичні типи українських ойконімів із формантами -ець, -иця. : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2011-05-19; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U003780.
Знайдено 1 документів
Поширити