Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Товстошкур Віталій Миколайович. Продуктивність багаторічних травостоїв за різних способів їх сторення та удобрення в Лівобережному Лісостепу. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.12 - Кормовиробництво і луківництво : захищена 2011-05-19; . ННЦ "Інститут землеробства УААН". – , 0411U003820.
Знайдено 1 документів
Поширити