Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Маційчук Володимир Михайлович. Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність сортів льону-довгунця в умовах Правобережного Полісся України : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.09 - Рослинництво : захищена 2011-05-19; . Житомирський національний агроекологічний університет. – , 0411U003821.
Знайдено 1 документів
Поширити