Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Знаменська Людмила Костянтинівна. Антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну астму при специфічній імунотерапії : к.мед.н. : спец.. 14.03.08 - Імунологія та алергологія : захищена 2011-05-19; . Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського". – , 0411U003878.
Знайдено 1 документів
Поширити