Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рибалко Олександр Олександрович. Моделювання електромагнітних явищ в багатозв'язних квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.01 - Фізика приладів, елементів і систем : захищена 2011-05-27; . Сумський державний університет. – , 0411U003971.
Знайдено 1 документів
Поширити