Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Флейчук Христина Орестівна. Хорова Шевченкіана кінця ХХ - початку ХХІ століть: соціокультурний та диригентсько-інтерпретаційний аспекти (на матеріалі хорових творів М. Скорика, В. Камінського). : к.мист. : спец.. 17.00.03 - Музичне мистецтво : захищена 2011-05-31; . Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – , 0411U003991.
Знайдено 1 документів
Поширити