Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Захожий Володимир Васильович. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-05-25; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0411U003994.
Знайдено 1 документів
Поширити