Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Філяніна Людмила Анатоліївна. Інститут видачі злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи : к.ю.н. : спец.. 12.00.11 - Міжнародне право : захищена 2011-05-19; . Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – , 0411U004071.
Знайдено 1 документів
Поширити