Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бровченко Ірина Володимирівна. Концептуальна метафора у кліше англомовного наукового тексту : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2011-05-24; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0411U004140.
Знайдено 1 документів
Поширити