Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яновицька Наталія Іванівна. Методика навчання української морфології учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-06-22; . Інститут педагогіки НАПН України. – , 0411U004163.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22