Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сулейманов Рішат Ібраімович. Формування дизайнерських компетенцій у майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання спеціальних дисциплін : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-06-23; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U004186.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25