Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Козловська Елеонора Вікторівна. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків. : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2011-06-23; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0411U004194.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25