Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Трубнікова Ольга Андріївна. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2011-06-23; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0411U004195.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14