Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сердюк Олена Михайлівна. Історичні особливості формування житла Києва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони : к.і.н. : спец.. 26.00.05 - Музеєзнавство. Пам'яткознавство : захищена 2011-06-23; . Центр пам'яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. – , 0411U004227.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17