Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яцук Ольга Василівна. Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в українській прозі кінця ХХ - початку ХХІ століть : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2011-06-23; . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – , 0411U004246.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17