Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гурська Ірина Степанівна. Організаційно - економічні засади виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-30; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0411U004270.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22