Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Василенко Сергій Павлович. Ефективність антимікобактеріальної хіміотерапії із застосуванням ін'єкційних форм протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень : к.мед.н. : спец.. 14.01.26 - Фтизіатрія : захищена 2011-07-04; . ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України". – , 0411U004294.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21