Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жалінська Ірина Володимирівна. Громадське здоров'я: методологія оцінювання та обґрунтування політики. : к.е.н. : спец.. 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика : захищена 2011-06-30; . Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи. – , 0411U004300.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22