Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шавловська Тетяна Сергіївна. Емотивність молодіжного лексикону (на матеріалі сучасної німецької мови) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2011-06-29; . Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – , 0411U004332.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14